phi tinh

Nhà
KIM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhâm
Hợi
Càn
Tuất
Tân
Dậu
Canh
Thân
Khôn
Mùi
Đinh
Ngọ
Bính
Tỵ
Tốn
Thìn
Ất
Mão
Giáp
Dần
Cấn
Sửu
Quý
Tây bắc
9 - 7
9 (N)
5
Tây
8 - 8
1 (N)
6
Tây Nam
4 - 3
5 (N)
1
Nam
6 - 1
3 (N)
8
Đông Nam
2 - 5
7 (N)
3
Đông
3 - 4
6 (N)
2
Đông Bắc
7 - 9
2 (N)
7
Bắc
5 - 2
4 (N)
9
LUẬN GIẢI
Độ: